Jillis Waagmeester met "Het Lijden"

beton

Jillis Waagmeester uit Deventer

"Het Lijden"

Oorlog
Bombardementen.
Zie de Mens
Verpletterd onder stukken beton
Verwrongen betonijzer.
Het kruis van het Lijden
Het kruis van de geheven Vuist
Het kruis van de Waanzin
Alles gaat over Materie
Bijeen vergaarde Materie
Er komt nooit een eind aan
Er komt nooit een eind aan?
De Mens is zachtmoedig
Tot vele dingen in staat.

website Jilles Waagmeester