Beeldentuin

De Beeldentuin, sfeervol gelegen naast de Martinuskerk aan de Kerkstraat in het Centrum van Cuijk, is ingericht op de voormalige begraafplaats van de Protestantse Kerk te Cuijk.

Deze locatie biedt ruimte aan een twintigtal kunstwerken. De tuin is zo ingericht dat ieder kunstwerk optimaal tot zijn recht komt.
Omdat ieder jaar ongeveer de helft van de collectie vervangen wordt door nieuwe kunstwerken, blijft de tuin aan veranderingen onderhevig en is een geregeld bezoek meer dan waard. In een goed samenspel tussen kunstenaars, Bestuur van de Beeldentuin en de Gemeente Cuijk is er op deze historische locatie een mooie beeldentuin tot stand gekomen.

Wanneer u vanaf de rivier de Maas rond de St. Martinuskerk wandelt, ontdekt u via de eeuwenoude verweerde en deels versleten kerktuinmuur de smalle toegang tot de Beeldentuin Cuijk. Kijkend, door de nauwe passage aan het eind ziet u het eerste kunstwerk. Als dit u  nieuwsgierig heeft gemaakt dan slaat  u de weg in en gaat u ontdekken dat de opnieuw geordende gedenkstenen van deze tuin ongetwijfeld een stille stemming en rust bij de bezoeker teweeg brengen. En juist deze combinatie van stilte, rust en de spanning bij het nieuwsgierig worden heb je nodig om te kijken naar de beelden

Op initiatief van het bestuur van de Beeldentuin heeft de gemeente Cuijk ervoor gezorgd dat de oude muur langs de Beeldentuin medio 2008 gerestaureerd werd.

De doelstellingen van de stichting zijn;

  • het beheren, exploiteren en in stand houden van de Beeldentuin, de Heemtuin en het Pakhuis
  • beeldende kunst bij een breed publiek onder de aandacht brengen en voor iedereen toegankelijk maken
  • het onder aandacht brengen van beeldende kunst in vormen en materialen in de breedste zin van het woord
  • jonge, nog onbekende kunstenaars de kans geven beelden te exposeren voor een groot publiek
  • het onder aandacht brengen van planten, bomen struiken etc. die de laatste 150 jaar in de tuinen van bewoners voorkwamen

Beeldentuin Cuijk werkt samen met de Stichting Cultureel Hart Cuijk (CHC), www.cultureelhartcuijk.nl  

Daarnaast maken de Beeldentuin, de Heemtuin en het Pakhuis deel uit van de Cultuurstraat samen met de VVV, de Werkgroep Archeologie Cuijk, museum Ceuclum en de Foto Archief Dienst.