Historie Beeldentuin

Beeldentuin Cuijk is ingericht op de voormalige begraafplaats van de Protestantse Kerk Cuijk.

Deze begraafplaats is gelegen aan de Kerkstraat te Cuijk, achter de RK St. Martinuskerk, naast de oude begraafplaats van de Martinusparochie.

Een Protestantse begraafplaats naast een Rooms Katholieke kerk is bijzonder te noemen. De oorzaak is dat de Martinuskerk eind 1700 gedurende een periode de kerk is geweest van de Protestantse Gemeente Cuijk.

De eerste begrafenis op deze begraafplaats heeft plaatsgevonden rond 1811. Dat was de Schout bij Nacht Van Sprengler. In totaal zijn er in de loop van ruim 150 jaar ongeveer 102 graven gedolven. De laatste bijzetting was in 1967.  Deze begraafplaats is in 1992 met terugwerkende kracht tot 1972 gesloten.

In 1997 werd het idee geboren om van deze begraafplaats een beeldentuin te maken, mede op initiatief van enkele leden van BKC (Beeldende Kunstenaars Cuijk). De aanleg van de beeldentuin werd gesubsidieerd door de gemeente Cuijk en de werkzaamheden werden verricht door IBN (Integrale Bedrijven Noord-Oost Brabant). De inrichting van de Beeldentuin is ontworpen door Cees Leconte.
In 2004 werd de grond van deze beeldentuin verkocht aan de gemeente Cuijk.

Naast de Beeldentuin ligt nog een ommuurd gedeelte grond, dat jaren dienst deed als groentetuin. Deze grond is op dit moment eveneens eigendom van de gemeente Cuijk en is ingericht als Heemtuin.

Naast deze Heemtuin (tussen de Heemtuin en de Foto Archiefdienst) bevond zich een oude schuur, ook eigendom van de gemeente Cuijk, welke gerestaureerd is en thans dienst doet als Cultureel Trefpunt: een vergader- en expositieruimte. Dit trefpunt wordt Pakhuis genoemd.

Zowel de Beeldentuin, de Heemtuin en het Pakhuis worden beheerd door de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk

Hieronder ziet u een oud kadastraal kaartje met daarin getekend de ligging van de Beeldentuin in het centrum van Cuijk.