Financiën

Financieel verantwoording van subsidie 2021.

Het RSIN nummer van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is 816868657

Het afgelopen jaar waren de opbrengsten van verhuur van het Pakhuis erg als gevolg van de corona maatregelen.
Waardoor er ook nagenoeg geen exposities werden georganiseerd in het Pakhuis

Het aantal bezoekers van de tuinen is in 2021 wel toegenomen. Veel toeristen (fietsers en wandelaars) vanuit geheel Nederland brachten een bezoek.
Verwachting voor 2022 is, dat het aantal bezoekers zal toenemen door opname van de tuinen in diverse fietsroutes (ook grensoverschrijdend) en deelname van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin in het Verrassend Platteland en het Regionaal Bureau Toerisme (RBT)

STICHTING BEELDENTUIN EN HEEMTUIN CUIJK
Verantwoording subsidie 2021

 

INKOMSTEN    
subsidie gemeente Cuijk €. 11.532,84  
huur Pakhuis

€.   1.457,50

€. 12.990,34
UITGAVEN    
algemene kosten, zoals abonnementen, verzekeringen, vaste lasten bestuurskosten €.   2.685,25  
kosten Heemtuin, zoals inboeten, attentie vrijwilligers, materialen €.      634,27  
kosten Beeldentuin, zoals werkkosten, stageldvergoedingen, kilometervergoeding €.   5.660,44  
kosten Pakhuis zoals energie, materialen, onderhoud gebouw, vaste lasten en reserveringen onderhoud €.   2.912,76 €. 11.892,72
totaal   €. 1.097,62
     

** het positieve resultaat van €. 1.097,62 zal i.o.m. de gemeente Cuijk gereserveerd voor restauratie van de paden in de Beeldentuin.

** inkomsten inclusief teruggave OZB van €. 299,42 door de gemeente Cuijk

** alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.