**Louis Niënhuis met "Sigilaria"

robina hout

 

Louis Niënhuis uit Amsterdam

Het beeld is geïnspireerd op een reconstructietekening van een onvertakte "Sigilaria"
uit het boek "Hout in alle tijden" door W. Boerhave Beekman .

Mijn werkwijze is gebaseerd op de werkplaats van mijn vader die meubels vervaardigde en
met dit basismateriaal vorm ik nu mijn beelden.
Ik creëer organische vormen die een dialoog vormen met
de gestapelde blokvormen waaruit ook het beeld "Sigilaria" is ontstaan.

 

WEBSITE LOUIS NIËNHUIS