**Leni van den Band met "Koning van O.T.T. Koning van V.V.T."

brons

Leni van den Band uit Gouda

(Onvoltooid Tegenwoordige Tijd en de Voltooid Verleden Tijd).

Is de Koning een heerser, een belangrijk persoon?
Het begrip Koning kan letterlijk of figuurlijk genomen worden.
Je kunt Koning zijn binnen de sport of vechten voor de macht.

Koning is een begrip, de basis staat en de kop past zich aan aan de eisen van de tijd.

Koning bouwt voort op de status van de voorgangers,
laat zich door hen inspireren, maar zet zich ook tegen hen af.

Kijk eens wat zij op de rug meedragen.
De een gebruikt het vernuft van de slotenmakers om zijn spullen veilig te stellen en
de ander gebruikt het vernuft de chipmakers.

 

WEBSITE LENI VAN DEN BAND