**Renée van Leusden met "Onderweg naar morgen"

brons

Renée van Leusden uit Den Bosch

 In de periode rond 1991 ontstaan de 'lege beelden': groepjes van staande of zittende menselijke gestalten,

die op het eerste gezicht aan middeleeuwse figuren doen denken.

Zij hebben enerzijds iets beklemmends, bijna macabers, maar tegelijkertijd iets troosteloos.

Gehuld in wijde capes, met grote kappen over het hoofd, zitten of staan zij gelaten bijeen.

Bij nadere beschouwing zijn het slechts omhulsels; wie onder de kappen kijkt, ziet een gapende leegte.

 

WEBSITE RENEE VAN LEUSDEN