Suus Baltussen 'De ontmoeting'

Lent, geroest staal.

Suus is in haar werk o.a. bezig met het thema: Leven en Dood. Ontmoeting is hieruit voortgekomen. Een leven zonder ontmoetingen is niet voor te stellen. Er zijn spontane, objectieve, positieve ontmoetingen, maar soms moet men  iets overbruggen om een ander te kunnen ontmoeten, zoals angst of onzekerheid over het onbekende.

website Suus Baltussen