Vrijwilligers

Onderhoud
Wekelijks op donderdagmorgen komen de vrijwilligers van de Heemtuin bijeen voor het onderhoud.
Een hele klus die zij met verve vervullen.
In het najaar wordt de tuin winterklaar gemaakt.
In het voorjaar worden all afgestorven bladeren e.d. verwijderd en de tuin klaargemaakt voor de zomer.
De roep om een sproei-installatie was groot en is in 2018 geïnstalleerd
Dus er kan gesproeid worden bij droog weer.

 Medewerkers onderhoud Heemtuin:

  • Jan van de Bergh

  • Coby Bloemen

  • Sytske Robbroeckx

  • Luuk Robbroeckx

  • Corrie Giesbers

  • Marleen Heutink