Opening Beeldentuin seizoen 2017-2018

Op zondag 30 april 2017 vond voor de 20ste keer de officiële opening plaats van de Beeldentuin Cuijk, een jaarlijks terugkerende, gezellige gebeurtenis met muziek, toespraken, gedichten en een rondleiding. 


Ook dit jaar zijn er tijdens de opening door TV De Valuwe opnames gemaakt.

Mocht u interesse hebben klik dan op onderstaande link, zodat u alle sprekers kunt horen en kunt zien welke prachtige kunstwerken in onze Beeldentuin tentoongesteld zijn. 

Opening Beeldentuin Cuijk seizoen 2017-2018

Om 12.00 uur werd iedereen - en in het bijzonder het grote aantal aanwezige kunstenaars-  hartelijk welkom geheten door Diny van Vliet. 
Aansluitend sprak de voorzitter Ton Bongartz enkele woorden van dank en daarna kreeg Rob Poel, wethouder cultuur van de gemeente Cuijk het woord. 
Na een korte toespraak door Pieter Kortekaas werd er geproost op het 20 jaar bestaan van de Beeldentuin.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Henk van de Boom.

Mede door het mooie weer werd het weer een prachtige middag met naar schatting zo'n 350 bezoekers.