Financiën

Financieel verantwoording van subsidie 2020.

Het RSIN nummer van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is 816868657

STICHTING BEELDENTUIN EN HEEMTUIN CUIJK
Verantwoording subsidie 2020

 

INKOMSTEN    
subsidie gemeente Cuijk €. 10.933,00  
huur Pakhuis €.   1.050,00 €. 11.983,00
UITGAVEN    
algemene kosten, zoals abonnementen, verzekeringen, vaste lasten bestuurskosten €.   2.606,50  
kosten Heemtuin, zoals inboeten, attentie vrijwilligers, materialen €.      377,40  
kosten Beeldentuin, zoals werkkosten, stageldvergoedingen, kilometervergoeding €.   5.510,43  
kosten Pakhuis zoals energie, materialen, onderhoud gebouw, vaste lasten en reserveringen onderhoud €.   2.366,99 €. 10.861,32
totaal   €. 1.121,68
     

** het positieve resultaat van €. 1.121,68 is i.o.m. de gemeente Cuijk gereserveerd voor inrichting van de voormalige pastorietuin van de RK Martinusparochie.

** alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.